A-mærket

A-mærket


A-mærkets overordnede formål er at synliggøre formnings- og hobbymaterialer, der ikke er sundhedsskadelige for børn og unge.


At gøre det let for relevante personer på skoler, i institutioner, i butikker mv., at vælge uden at tænke på, om produkterne lever op til lovgivningen eller indeholder stoffer, der  kan være  uhensigtsmæssige at anvende.


Et A-mærke signalerer først og fremmest, at indholdet i produktet lever op til lovgivningen, hvilket hovedsageligt gælder følgende punkter:


· Et sikkerhedsdatablad skal leveres for produktet ved professionelt brug for bl.a. faremærkede produkter og produkter, der indeholder farlige stoffer


· Produktet skal mærkes i henhold til gældende regler for klassificering og mærkning (lokalirriterende, sundhedsskadelig osv.)


Et A-mærket produkt går skridtet videre, så ikke bare lovgivningen efterleves, men også yderligere strikse krav skal overholdes. Herved øges sikkerheden, når børn og unge anvender produktet. Der stilles bl.a. følgende ekstraordinære krav til produktet:


•Sikkerhedsdatablad leveres med alle produkter

•Ingen produkter har en faremærkning

•Ingen produkter indeholder farlige stoffer, der skal nævnes i sikkerhedsdatabladet. Mængden er så lille, at den er under bagatelgrænsen

•Det er kun tilladt at anvende en bestemt gruppe konserveringsmidler

•Butyl- og propylparaben må ikke anvendes

•Kræftfremkaldende, arveegenskabs ændrende, reproduktionsskadende (CMR) stoffer kan kun forekomme i så små mængder, at de ligger under

  bagatelgrænsen.

•Allergifremkaldende stoffer kan  kun forekomme i så små mængder, at de ligger under bagatelgrænsen.

•Hormonforstyrrende stoffer (fastsat af EU) forekommer ikke i produktet

•Produktet skal overholde krav om minimal afgivelse af tungmetaller

•Produktet må ikke tilsættes parfume og duftstoffer


Lovgivningen foreskriver generelt at produkter, der anvendes af børn og unge, ikke må indeholde sundhedsskadelige stoffer. Der er dog ingen klare retningslinier for, hvor grænserne ligger.


Dette har FFFH og A-mærket taget hånd om i form af ovenstående præcise krav.


Såfremt FFFHs medlemmer ønsker at A-mærke sine produkter, må disse ikke indeholder sundhedsfarlige stoffer over bagatelgrænsen.


Vær opmærksom på, at hobbyprodukter, der har en legeværdi for børn under 14 år,  skal CE-mærkes. Et A-mærke og et CE mærke er to forskellige ting.


For at få et CE-mærke, stilles der bl.a. krav til forskellige former for dokumentation i produktionsprocessen, og der stilles krav til test for mekaniske - fysiske egenskaber, brændbarhed og udvalgte kemiske stoffer (EN71-1,2,3). CE-mærkede produkter må selvfølgelig ikke indeholde sundhedsskadelige stoffer, men kravene er ikke fastsat ligeså skarpt som ved A-mærkning. Et A-mærket produkt stiller krav til indholdsstofferne, og kravene er så skrappe, at de mere end lever op til den kemiske del af legetøjslovgivningen.
A-mærkets kriterier er skrappere end lovgivningen

10.07.2015Kompetence, kontrol og dokumentation:

FFFH kriterierne stiller krav til kompetencen, kontrol og indhentning af komplette sammensætnings-oplysninger. Er disse ikke tilstede hos virksomheden, henvises til brug af konsulent.


Sikkerhedsdatablad:

FFFH kriterierne stiller krav til, at der skal foreligge et sikkerhedsdatablad, selvom der i lovgivningen ikke stilles krav pga. farlighed (farlighedsbegrebet) eller undtagelse af blandingen (kosmetiske produkter).

Desuden stiller FFFH krav til, at sikkerhedsdatabladet maksimalt må være 3 år gammelt. Dette krav findes ikke i lovgivningen.

Endelig stiller FFFH kriterierne, for enkelte produktgrupper, krav til indhold i sikkerhedsdatabladet.


Klassificerede blandinger samt indhold af farlige stoffer:

FFFH kriterierne stiller krav til, at blandingen ikke må være fareklassificeret. Lovgivningen fastsætter kun dette krav for legetøj.

Desuden stiller FFFH kriterierne også krav til indgående fareklassificerede stoffers koncentration fra bagatelgrænsen, som er langt mindre end mærkningsgrænsen (den koncentration som forårsager, at blandingen bliver fareklassificeret).


Konserveringsmidler:

FFFH kriterierne stiller krav til specifikke konserveringsmidler (bilag 1 til FFFH kriterier) for de blandinger, som ikke er reguleret iht. legetøj- eller kosmetiklovgivningen.


Opløsningsmidler:

FFFH kriterierne stiller krav til max. indhold af organiske opløsningsmidler. Det begreb findes slet ikke i lovgivningen, men der benyttes en vejledning, som definerer organiske opløsningsmidler i Danmark.


Sensibiliserende stoffer:

FFFH kriterierne specificerer flere kilder end bare klassificering til at definere, hvilke stoffer som anses for at være sensibiliserende (svensk, norsk og tysk liste).


Hormonforstyrrende stoffer:

FFFH kriterierne stiller krav til, at disse stoffer ikke må forefindes i blandingerne. Dette krav findes ikke i lovgivningen og en del af stofferne på disse lister vil kunne smutte igennem klassificeringskriteriet, hvis de ikke er farlige af andre årsager end hormonforstyrrende. Desuden er der ikke fastsat en nedre grænse, hvilket man i lovgivningen typisk fastsætter til 0,1%.


Parfume og duftstoffer:

FFFH kriterierne stiller krav til, at disse stoffer ikke må forefindes i blandingerne. Dette krav findes ikke i lovgivningen. Lovgivningen for kosmetiske produkter fastsætter et deklareringskrav for 26 specificerede parfumestoffer, mens legetøj har et forbud mod de samme 26 specificerede parfumestoffer samt yderligere udvalgte parfumestoffer.


SVHC stoffer:

FFFH kriterierne stiller krav til, at disse stoffer ikke må forefindes i blandingernefra 0,1%. Dette krav findes ikke i lovgivningen, som kun specificerer et oplysningskrav for artikler (f.eks. blyanter).
Accepter cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, og kan evt. anvendes til at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi kan gøre siden endnu bedre for dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du brug af cookies.